Učíme se pro budoucnost II.

„Učíme se pro budoucnost II.“ je název nového projektu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt je spolufinancován EU.  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V průběhu dvou let budou realizovány následující aktivity: vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti mentoringu a v cizích jazycích, dále  tandemová výuka, čtenářské kluby pro žáky, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole i mimo školu.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz