Dřevěná krabička na křídy

Žáci 7. tříd pod vedením p. uč. Greškové a Greška, měli možnost si vyzkoušet v rámci projektu Profese 2012 výrobu dřevěné krabičky na křídy. V první hodině pracovního vyučování byli žáci seznámeni s pracovním postupem výrobku a poté dostala každá dvojice zhotovené polotovary v podobě vyhoblovaných prkének a příslušné ruční nářadí. Zbývající práce a dokončení výrobku už byla pouze na žácích. Posuďte sami jak se jim práce zdařila.

snmek_009_430_05 snmek_007_430_06 snmek_002_430_14