Nocování s Andersenem

Z pátku na sobotu jsme pro nejhodnější žáky 1. stupně připravily akci s přespáním ve škole. Vybraní žáci se odpoledne vrátili zpátky do školy vybavení polštářkem, dekou a věcmi na přespání.

Možná všichni nevěděli, co je čeká, ale úplně všichni se těšili. Program odpoledne a večera byl opět nabitý a plynul velmi rychle: nejprve jsme se přivítali, připomenuli jsme si slavného pohádkáře H. Ch. Andersena a jednu z jeho mnoha pohádek – Ošklivé káčátko. Pak jsme si zahráli Lentilky – hru, která „láme ledy“ tzn. že nám pomůže lépe se navzájem poznat. Potom už k nám zavítal milý host – paní knihovnice z Městské knihovny, která si pro nás připravila krásnou besedu nad knížkami Václava Čtvrtka. Dalším programem byly čtenářské lekce. Děti se rozdělily do dvou skupin, jedna pracovala s knížkou Pavla Čecha „O klíči“ a druhá skupina s knížkou „Modrý Poťouch“ Miloše Kratochvíla. Děti během čtení plnily různé úkoly a vytvářely své vlastní výstupy. To už se pomalu přiblížil večer a s ním slibované překvapení… Před večeří k nám zavítala paní učitelka Martina a zacvičila si s námi pohádkovou jógu! Pak už byl čas na večeři, uložení do spacáků a příjemné usínání u poslechu pohádek…paní učitelky četly a četly, dokud i ten poslední nespavec neusnul.

A co bylo ráno? No přece výborná snídaně! Ty nejlepší palačinky, které nasmažila paní vychovatelka Zdenička. Každá pohádka má svůj konec, a tak i my jsme se nakonec rozloučili. Nazdobili jsme společně velikou kraslici, do které jsme napsali a nakreslili, co se nám nejvíc z Nocování líbilo. Najdete ho u nás na Růžovce, tak se přijďte podívat!

Paní učitelky Jana, Veronika, Jiřinka, Simonka, Helenka, Zdenička L. a Zdenička H.