Recyklohraní u nás ve škole

Ve čtvrtek za námi do školy přijel lektor z „Recyklohraní“. Výukový program se týkal třídění odpadů, aby si žáci připomněli, kam který odpad dáváme a proč je důležité odpad, zejména elektroodpad třídit. První dvě hodiny patřily žákům prvního stupně a ZŠ speciální. Žákům se program líbil, názorně si procvičili některé vědomosti, keré již během školní docházky získali. Aktivně se do aktivit zapojili, některé informace doplnila paní učitelka Kalousková. Také se podívali, z čeho ja vyrobená pračka a baterie (na modelech) a PC (fyzicky) a zkusili si materiály správně roztřídit. Ujasnil se rozdíl mezi tříděním odpadů a recyklací. Další dvě hodiny se hodiny zúčastnili žáci druhého stupně. Měli program i spromítáním videa. Prohlédněte si fotografie z první části.