Plaveme a dovádíme 2019

Cílem projektu bylo seznámit děti ze speciálních tříd s vodou, odbourat strach a obavy z ní a upevnit hygienické a bezpečnostní návyky při návštěve bazénu. V neposlední řadě jsme chtěli tímto projektem u žáků rozvinout základní plavecké dovednosti, jako je dýchání do vody, splývání, základní lokomoci. 

Formou hry se nám podařilo obsah projektu naplnit. Žáci pravidelně navštěvovaly bruntálské Wellness centrum a pod dohledem pedagogů získávali výše jmenované dovednosti. Děkujeme městu, že nám tyto aktivity umožnilo.

 

Tato akce byla finančně podpořena Městem Bruntál