Bruntálský betlém

V pondělí si lidé připomněli Kašpara, Melichara a Baltazara a jejich pouť do Betléma. My si o nich také povídali a připomněli jsme si prohlídku bruntálského betléma, kam jsme se šli podívat v předvánočním čase. Náš betlém je moc krásný, největší v Moravskoslezském kraji. Vyřezává jej řezbář pan František Nedomlel. Ten také vytvořil betlém, který je u vánočního stromu na náměstí. Ten jsme si byli prohlédnout také.