Školská rada oznamuje

Jarní setkání vzhledem k epidemii koronaviru školská rada uskutečnila korespondenční formou. Členové školské rady dostali k dispozici veškeré podklady potřebné k jednání. Hlavním bodem bylo projednání Zprávy o hospodaření školy za rok 2019. Žádný z členů nevznesl dotaz, všichni jednomyslně zprávu přijali – schválili. Ostatní informace vzali na vědomí.

Dovoluji si touto cestou poděkovat panu Mgr. Milanu Hornovi za dlouholetou spolupráci, vyjádřil přání nadále ve školské radě nepracovat.

Zápis z jednání je k nahlédnutí u předsedkyně školské rady Mgr. Jiřiny Kalouskové.

Tímto Vám také sděluji nový kontaktní email: kalouskova@zsbr.cz

Mgr. Jiřina Kalousková