Volby do školské rady

Vážení rodiče,

letos skončilo tříleté volební období, po které byli vaši zástupci členy školské rady při naší škole. Máte možnost navrhnout členy nové. Pokud máte návrh na člena školské rady, napište jeho jméno a příjmení s jeho souhlasem na lístek, který můžete vložit do schránky na škole nebo v kanceláři školy. Své návrhy doručte do 15. srpna. Podmínkou je, že je dítě této navrhované osoby žákem naší školy. Informaci můžete podat také e- mailem.

Děkujeme za Vaše návrhy. Volby proběhnou hned 1. září 2020, po ukončení slavnostního zahájení školního roku ve školní jídelně.

Pro vaši informaci – volit nové členy bude i pedagogický sbor a své zástupce jmenoval i zřizovatel naší školy. Nová školská rada začne pracovat hned po volbách.

Mgr. Jiřina Kalousková