Kandidáti do školské rady

Vážení rodiče,

během prázdnin jsme obdrželi dva návrhy na kandidáty členů školské rady za rodiče žáků. Již jste byli informováni, že školská rada má mít 6 členů – dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva volí pedagogičtí pracovníci a dva jsou zástupci rodičů žáků naší školy.

Do školské rady při ZŠ, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace kandiduje paní Soňa Vranková a paní Nikola Rydvánová.

Přípravný výbor voleb