At‘ (ne)žije Koviďák!

V této temné, nepěkné, nezdravé, unavené době, která nám všem bere energii a sílu, jsme si řekli DOST! Abychom přišli všichni na jiné myšlenky, vymyslely jsme si pro Vás velmi neobvyklou výtvarnou soutěž „Koviďáku, Ty nás nedostaneš!“ Každá třída si měla vytvořit svého Neoblíbeného Koviďáka. Podmínky soutěže přímo nabádaly ke kreativitě a fantazii. Podmínky byly tři: velikost podle vašich představ, technika pouze ve věší režii a materiál tzv. Co dům dal.

Všechny třídy se pohotově a nadšeně do soutěže přihlásily a přesně 16.10.2020 odevzdali do hudebny, kde se následně sešla hodnotící komise a tyto výtvory ohodnotila.

Č.1 dostala třída IX.C paní učitelky Simony Veselé a Ireny Coritárové

Č.2 dostala třída II.A paní učitelky Šárky Rumianové

Č.3 dostala třída VII.C paní učitelky Yvony Lašákové a Zdeňky Horňákové

Č.4 dostala třída VI.C paní učitelky Marie Míčkové a Zdeňky Lašákové

Č.5 dostala třída VIII.C, paní učitelky Lenka Ježková a Helena Hádělová

Č. 6 dostala třída IV.A paní učitelky Larisy Šulcové

Č.7 dostala třída V.A paní učitelky Zdeňky Románkové

Č.8 dostala třída I.A paní učitelky Darji Vaňkové

Pro komisi bylo velmi těžké určit vítěze, ale nakonec se zadařilo a pořadí je následující:

  1. C
  2. A
  3. A
  4. C
  5. A
  6. C
  7. A

Vítězům patří velká gratulace. Komise ovšem rozhodla o zvláštní ceně třídy VII.C. Jelikož v této nehezké době onemocněli žáci VII.C, nemohli se na výrobě podílet, a proto si paní učitelky musely poradit samy a Koviďáka vyrobit.

Děkujeme odborné komisi ve složení paní ředitelka Černotová, paní zástupkyně Kalousková, paní učitelky Rumianová a Lašáková Y. za vyhodnocení soutěže.

Naše heslo: „KOVIĎÁKU, MY SE NEDÁME“