Jak jsme uklízeli Zemi

Den Země každoročně patří k 22. dubnu. Jeho oslavy probíhají různými způsoby. Dříve to bývalo otvírání parku či akce Ukliďme si svět. Dnes kvůli covid jsou akce spíše individuální. My jsme také chtěli přispět k oslavám Dne Země, proto jsme přiložili ruce k dílu. Vzhledem ke chladnému počasí jsme tento týden hned využili zubatého sluníčka a vrhli se do práce. Velcí – myslíme tím žáky 2. stupně – uklízeli okolí naší školy i okolí Růžovky. Využili hodin praktických prací a s panem učitelem Bučkem a s panem učitelem Ptačníkem odvedli kus práce.

Malí – a nyní mluvíme o druhácích a třeťácích – se společně s paní učitelkou Kalouskovou a paní asistentkou Ivankou vydali do okolí potoka pod zahrádkami v blízkosti městského parku. Děti dostaly ochranné rukavice a poučení o tom, co budeme sbírat. Silní kluci poponášeli pytle, ale odpadky, které do přírody nepatří hledali všichni. Nakonec jsme nasbírali dva pytle smetí. Odměnou nám byly krásy přírody, které jsme viděli – žluté petrklíče a pryskyřníky, fialové violky, bílé sasanky hajní, také čmeláka naživo, našli jsme v trávě opuštěné ptačí vajíčko. Všimli jsme si pupenů na stromech a poznali jsme břízy u potoka. Splnili jsme si hodinu prvouky i hodinu tělocviku. Bylo to zajímavé a bavilo nás to.