Krvinka se červená

Agel Transfúzní služba a.s. společně se střediskem volného času Bruntál vyhlásilo výtvarnou soutěž: „Krvinka se červená“. Našim úkolem bylo namalovat, vymodelovat, vyrobit nebo jinak ztvárnit naši představu o červené krvince.

Rozhodli jsme se, že se i my na soutěži budeme podílet, a kromě naší představy o červené krvince, si o ní i něco povíme. Děti ze 7.C se naučily, co to vlastně červená krvinka je a proč je pro nás tak důležitá.

Krvinku jsme odevzdali a 1.6.2021 ji můžete vidět vystavenou na akci „Den dětí“ v Městském parku v Bruntále.