Jsem trestně odpovědný?

Odpověď na tuto otázku se mohli žáci 8. a 9. ročníků dozvědět při online přednášce, která se věnovala tématu trestní odpovědnosti. Mluvčí Policie ČR v Bruntále nprap. Karla Špaltová nás seznámila se skutečnostmi, které se týkaly trestných činů, přestupků, návykových látek a záškoláctví. Objasnila žákům, za co všechno jsou odpovědni dovršením 15. roku života a jaké postihy by je čekaly. Celá beseda byla velmi zajímavá a pro některé žáky přínosná.