Naši noví prvňáčci

Prázdniny utekly jako voda a naše škola přivítala prvního září nová žáčky – prvňáčky.

Děti první školní den oficiálně přivítala paní ředitelka Mgr. Veronika Černotová. Ve třídě jsme se všichni slavnostně přivítali, předali jsme si drobné dárečky.  Každý nový žáček byl pasován na ,,Prvňáčka,, ozdobnou plackou, která jim bude tento den připomínat.

Prvňáčci už mají skoro první měsíc za sebou a už se u nás začínají zabydlovat. Pomaloučku se seznamují s organizací školního dne. Učí se nachystat si pomůcky na lavici a potom správně schovat do aktovky.  Poznávají nové kamarády, vykládají si, malují, společně si zpívají
a v jejich žákovských knížkách se objevují první známky – razítka za vypracované úkoly, které už zvládají. Nejvíce si ve škole užívají přestávky
a svačinky.

Všem prvňáčkům přejeme hodně radostných a úspěšných dní ve škole!

Třídní učitelka Bc. Šárka Rumianová a paní asistentka Ivana Pavelková