Školská rada informuje

Ve školním roce 2021/2022 se Školská rada sešla již dvakrát. Dne 14. září projednali a schválili všichni její členové ŠVP IMPULS Dodatek č. 1 a Jednací řád. Druhé setkání Školské rady proběhlo v říjnu online formou. Předmětem jednání byla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021, která byla schválena 5-ti členy.

Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u předsedkyně školské rady.

Mgr. Žaneta Vondrová