Záhadná místa naší země

Povídání o strašidlech a strašidelných místech naší země nás baví. Celá naše krásná vlast je protkaná příběhy a historkami. Ke každé vysoké hoře i malému kopci, rozsáhlému jezeru i maličkému potůčku, stavbám, lidem, jeskyním i městům se pojí nejrozličnější příhody. Ty jsou někdy více, jindy jen nepatrně, propojeny se skutečnou historií, která se tady v předešlých časech odehrála.
I letos se žáci 7. A zapojili do projektu ZŠ Petrin, jehož autorka, Mgr. Blanka Hrušková, nás zavedla na další tajemná místa naší země. Společně i samostatně jsme plnili různé úkoly, pracovali
s textem a vyhledávali různé informace a data. Projekt jsme završili tematickými ilustracemi. Můžete se podívat na naše fotografie.