Prevence na naší škole

Během roku 2021 byly na naší škole realizovány výchovné preventivní programy. Cílem těchto přednášek bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků. Dále bylo důležité přiblížit dětem problematiku, předat informace za pomocí interaktivních technik. V programech se pracovalo také s příběhy. V náplni byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů.

U žáků 3. – 5.  třídy byl realizován program o období přechodu z dětství do dospívání  „Z housenky motýlem“ – zdravý růst, správná strava, vznik a vývoj lidského jedince, tělesné změny, hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí, vztahy s okolím – slušnost, vulgárnost, samostatnost a zodpovědnost.

Žáci 6. ročníku se mohli dozvědět více informací k tématu „Učím se učit“, které bylo zaměřené na sebepoznání žáka (paměť a učení), učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí), chyby při učení (vnější a vnitřní podmínky), samostatnost v učení.

Beseda nazvaná „Bát, či nebát se“, která byla určena žákům 7. ročníku, se zaměřila na téma: rizikové faktory v období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví – nástrahy dospívání (víš, kam kráčíš nebo jak nepodlehnout?), rizikové faktory v období dospívání a jejich vliv na zdraví, vliv skupiny na jednotlivce – psychika a manipulace, kdo za mě vytvoří zábavu – cigarety, alkohol, drogy, pro koho je kouření problém… zdravotní, finanční následky…

Žákům 8. třídy byl určen preventivní program o problematice internetu, sociálních sítí a vliv na jejich zdraví „Jsi online II“ – výhody x nevýhody nových technologií s ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti, ztráta verbální komunikace mezi vrstevníky, vznik návyku = závislosti, zdravotní rizika v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky, sociální sítě – nebezpečí virtuálního světa a „marketingových lákadel“, způsob získávání informací v online prostoru, online hry.

             Preventivní program 9. ročníků nazvaný „Tak to nechceš“ se týkal pohlavní zralosti – co to znamená, příčiny předčasného zahájení sexuálního života, rozdílnost ženské/mužské sexuality, sexuální obtěžování, sex není za „odměnu“, co je znásilnění, jeho příčiny a co dělat v případě, že proběhne, co je sexuální zneužití, prevence, pornografie – realita/fikce/závislost, bezpečné rande, příčiny, a důsledky předčasného těhotenství a popř. porodu, kde hledat pomoc v případě potřeby.

Tyto preventivní programy byly finančně podpořeny Městem Bruntál.

Žaneta Vondrová