Smart Mouth

V hodině řečové výchovy jsme začali využívat novou logopedickou pomůcku Smart Mouth.
Originální logopedická pomůcka Smart Mouth je pohyblivý model dutiny ústní, který umožňuje hlavně dětem názorně ukázat a vyzkoušet si polohy a pohyby jazyka potřebné především pro artikulaci jednotlivých hlásek. Hravý vzhled pomůcky pomáhá u dětí podnítit zájem a udržet jejich pozornost. Do celého cvičení vnáší zábavný prvek přispívající k motivaci a chuti trénovat. Děti byly velmi nadšené a už se těší na další zábavné cvičení se Smart Mouth.