Myslivecký týden na téma HAJNÝ ROBÁTKO

Pondělí po prázdninách nám začalo trošku neobvykle. Všechny třídy byly pozvány do školní knihovny, kde na ně čekalo plno zajímavostí z lesa. Paní učitelky si připravily povídání o lese, o lesních zvířátkách,               o myslivci i o těžbě dřeva. Děti les zajímal, poslouchaly paní učitelky     a pokud věděly, doplňovaly, nebo naopak, pokud je něco zajímalo, ptaly se. Po skončení povídání si o lese bylo dětem sděleno, že každý den budou dostávat pracovní listy, které si budou postupně plnit a lepit na velký formát papíru a budou si dělat vlastní plakát na téma myslivost. Ve středu všem třídám donesl pracovní list lovecký pes, jezevčík drsnosrstý. Jmenuje se Ebon. Obešel všechny třídy.V pátek dostali poslední úkol. Měli vytvořit nějaké lesní zvířátko. Mohli použít jakýkoliv materiál a zapojit veškerou svoji fantazii. Následující týden ve čtvrtek měla každá třída svůj výrobek donést do školní knihovny.   Ve čtvrtek odpoledne Růžovku navštívila naše paní ředitelka a naše paní zástupkyně a společnými silami rozhodly o prvních třech místech         v soutěži „O nejkrásnější lesní zvířátko“.
Projekt pro žáky připravily paní učitelky Zdeňka Horňáková a Yvona Lašáková.

Na třetím místě se umístila třída 7.C paní učitelky Marušky Míčkové    a Zdeničky Lašákové

Na druhém místě se umístila třída 2.A paní učitelky Darji Vaňkové

Na prvním místě se umístila třída 4.C paní učitelky Yvonky Lašákové   a Zdeničky Horňákové

A podívejte se i na další fotky v galerii: