Finanční gramotnost aneb Kačky do kasičky

V rámci výuky finanční gramotnosti na školách přijala pozvání na naši školu paní Kianicová, která dnes proškolila naše žáky 4. až 7. tříd v oblasti financí zábavnou formou. Je jasné, že žáci základních škol ještě nedostávají žádné velké sumy natož výplaty a finanční trh je pro ně prozatím velkou neznámou. Nicméně čas běží jako voda a než se nadějí, budou „vhozeni“ do reálného světa. V tomto okamžiku si možná vzpomenou na některé pojmy, ukazatele a informace, které společně s lektorkou v průběhu výuky finanční gramotnosti probírali. Právě daná problematika je v dnešní době velkou neznámou pro většinu lidí v České republice, a proto k financím či finančním institucím přistupují skepticky či dokonce s nedůvěrou. Paní lektorka se snažila zajímavou formou výuky žákům již od čtvrté třídy pomoci odbourat první ledy mezi nimi a finančním plánováním. Třešničkou na dortu byly „vydělané peníze“ – tzv. chechtáky, za které si každý žák mohl nakoupit odměnu za práci. V pátek čeká tento projekt na naše osmáky a deváťáky, kteří do světa financí mají nakročeno ještě více.