Vítáme jaro

Dne 21.3. 2022 jsme na prvním stupni zahájili třítýdenní projekt Vítáme jaro. Jeho cílem bylo děti seznámit se základními znaky tohoto ročního období: první jarní květiny, návrat ptactva, rození mláďat, úklid domácností i zahrad, klíčení rostlin, jarní svátky Velikonoce.

Děti dostaly v rámci projektu ve třídách různé úkoly podle věkové obtížnosti, které řešily v různých předmětech podle jejich zaměření a stupně obtížnosti.  Úkoly byly motivovány pohádkovými příběhy Sněženková víla a Probudila se zahrádka. Hlavní přírodovědné zaměření spočívalo na určování jarních květin rostoucích na louce, ale také na  zahradách, na růstu listnatých stromů, významu včel při opylení. Děti společně potom ve třídách vyrobily velký výkres s jarní květinou (rostlinou). Další, tentokrát společnou aktivitou, byl úklid školní zahrady v areálu školní budovy. Děti sbíraly větvičky, papírky, hrabaly trávníky, zametaly. V následujícím úkolu si žáci vyzkoušeli výsev semen zeleniny a květin, které zaseli do malých skleníčků a pozorovali jejich klíčení a růst po dobu téměř 3 týdnů, kdy poté rostlinky pikýrovali. Ty, které se dětem podařilo přesadit, později zasadí na školní pozemek, kde o ně budou pečovat a dál pozorovat jejich růstovou přeměnu.

V jazykové výchově se žáci učili básničky k různým jarním květinám.

Protože k jaru neodmyslitelně patří také Velikonoce,  zhotovily si děti v praktickém vyučování různé velikonoční výrobky z nejrůznějších materiálů, vyzkoušely malování kraslic voskem apod. Nakonec jsme při společném setkání všech ročníků v polovině dubna předvedli ostatním své výrobky a navzájem jsme si sdělili, jak se nám jarní tvoření dařilo a co sem nejvíce líbilo. Závěrem jsme se všichni společně na ukončení projektu naučili zpívat jarní písničku Petrklíč. Jak se nám práce dařila se podívejte v naší fotogalerii. 

Napsala Darja Vaňková