Hopsík aneb Skáče celá Růžovka

Ve čtvrtek 28.4.2022 se děti z celé Růžovky zúčastnily sportovního dne. Žáci praktických tříd společně s žáky speciálních tříd si mezi sebou změřili své síly ve skocích přes švihadlo.
Žáci, kteří se nemohli zapojit do skákání přes švihadlo, měli připravenu náhradní činnost – házení míčem na cíl.

Žáci byli rozděleni do tří kategorií:
1. kategorii tvořili žáci 1.,2. a 3. třídy
2. kategorii tvořili žáci 4. a 5. třídy
3. kategorii tvořili žáci speciálních tříd
V hodu míčem na cíl se vystřídali všichni ostatní žáci. Toto sportovní dopoledne bylo doplněno o společné pohybové hry, do kterých se mohli zapojit i žáci speciálních tříd (hra: Na rybičky a na rybáře, Na kočku a myš).

Vyhodnocení:
1. kategorie: 1. místo Sofie Malá, 2. třída
2. místo Pišta Maroš, 2. třída
3. místo Lacko Santini, 2. třída
2. kategorie: 1. místo Lesák Aleš, 5. třída
2. místo Ferencová Evelyna, 5. třída
3. místo Jano Patrik, 4. třída
3. kategorie: 1. místo Bongilajová Kristýna, IX. C třída
2. místo Kalová Kateřina, VII. C třída
Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou a diplomem.
Nejlepším skokanem byl Aleš Lesák z 5. třídy, který švihadlo přeskočil 123 x., všem žákům blahopřejeme.

Děkujeme za pomoc paním učitelkám Darji V., za pomoc při pohybových hrách, Ivě P. za pomoc při zaznamenávání údajů při soutěži. I všem ostatním vyučujícím, které se se svými dětmi zapojily a podpořily toto sportovní klání.

Děkujeme, Lara a Zdenka