Pexeso – hrátky

V pondělí 27.6. se uskutečnilo velké školní finále v pexeso-hrátkách v naší škole. PEXESO doslova znamená PEKelně SE SOustřeď. Hra je zaměřená na pozornost a soustředění. V minulém týdnu probíhala ve všech třídách třídní kola, z nichž byl vybrán vítězný zástupce pro velké školní finále. Vítězkou velkého školního finále se stala a 1. místo obsadila Eliška Lajčáková, 2. místo Jituška Ferencová a 3. místo Ernest Bandy. Jak je z výsledků vidět, děvčata na plné čáře převálcovala své spolužáky – kluky. Všichni, kteří se pexeso-hrátek zúčastnili dostali malé sladké odměny.