Naše pracovní nasazení

Žáci 8. a 9. ročníku využili ještě slunečného počasí a v hodinách praktických prací začali s obnovou zarostlého chodníku. Kluci vzali s radostí krompáče a vrhli se na kachle porostlé trávou. Ale ani děvčata nezahálela, popadla škrabky a všechny kachle očistila. Protože jim šla práce pěkně od ruky, hodiny prací rychle uběhly. A okolí naší školy je opět o trochu hezčí.