Čím budu, až budu velký/á

Tento projekt byl poprvé zaměřen na budoucnost žáků. Proto jsme ho nazvali ČÍM BUDU, AŽ BUDU VELKÝ/Á“. Projekt probíhal celý týden. Byl zaměřen na určitá povolání, které si děti vybraly – švadlena, šéfkuchař, zemědělec a vědec. V rámci projektu jsme jeden den jeli na  EKOFARMU do Karlovic, kde děti zjistily, jakou náplň práce má farmář. Dozvěděly se jaká zvířata má farmář na farmě, jak se o ně stará, jakou obživu má pro zvířata atd… Několik dětí se zapojilo do činností na farmě. Kartáčovaly koně, krmily krávy, koně, lamu a kozu Vlastu. A jako správní farmáři museli vyčistit po zvířatech z pastviny koňské kobylince a kravská lejna. Žáci zjistili, že práce farmáře není vůbec jednoduchá. Na závěr každá třída pracovala se svým povoláním a společně si vytvořili svůj produkt. Vědec zjistil, že z brambory získá škrob. Švadlena ušila polštáře s obtisky
z bramborových razítek, šéfkuchař uvařil několik pokrmů – bramboráky, bramborovou polévku. Zemědělec nám popsal, jak se sází
brambory. Na závěr každý žák napsal čím bude, až bude velký. Věříme, že se jejich sny splní.

Podívejte se na naše video: https://youtu.be/yIkDqSomqyk