Halloweenské tvoření a učení ve III. C

První týden v listopadu jsme měli tematicky zaměřený na HALLOWEEN a DUŠIČKY. Starší žáci četli  strašidelné příběhy a učili se pracovat s textem. Mlladší děti si zahrály různé postřehové hry, vypracovaly pracovní listy, které byly zaměřené na psaní a čtení slov. U dětí, které jěště neumějí číst, jsme pomocí obrázků rozvíjeli slovní zásobu a řečové dovednosti. Přečetli jsme si společně básničku, podle které  jsme vytvořili halloweenský obrázek. Ve výtvarné výchově jsme namalovali strašidelné domečky. Společně jsme vydlabali dýni, halloweensky vyzdobili třídu. A na konci týdne byly děti odměněny balíčkem samých dobrot a velikánskou pochvalou v žákovské knížce. Celý týden jsme si moc užili a vy se můžete podívat na naše fotečky.