Tři králové

Žáci 5. třídy si s paní učitelkou vyráběli postavičky tří králů. U toho si také zazpívali, vy se můžete podívat na video s odkazem níže. Všichni známe příběh o narození Ježíška a víme, že tři králové se mu šli poklonit a přinesli mu dary – zlato, myrhu a kadidlo. Co tyto dary znamenají? Zlato představuje královský rod a království, myrha je symbolem smrtelnosti člověka a utrpení. Kadidlo představuje boha a božství. Jsou v nich zastoupena i tři skupenství, zlato pevné, myrha kapalné a kadidlo plynné. V symbolech tedy tyto dary představují celý svět. A jak se králové jmenovali? Přeci Kašpar, Melichar a Baltazar.
https://youtu.be/sxkfIGyPMik