Prevence v naší škole

Během roku 2022 byly na naší škole realizovány výchovné preventivní programy. Cílem těchto přednášek bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků. Dále bylo důležité přiblížit dětem problematiku, předat informace za pomocí interaktivních technik. V programech se pracovalo i s příběhy. V náplni byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů.

U žáků 5. a 6. tříd byl realizován program „Adam a Eva aneb nejsme stejní“ – zaměřeno na fyzické změny v dospívání, růst, pubertu a hormony, měníme se v ženy a muže, reprodukční zdraví, ženské, mužské pohlavní ústrojí, jeho funkce, (spermie x vajíčko), menstruace, dámské hygienické potřeby, zásady intimní hygieny, sexuální dozrávání, zdravý životní styl, pozor na energetické nápoje, steroidy, náladovost, nejistota, zmatek, sebeovládání, vztahy mezi vrstevníky.

Žáci 6. ročníku se mohli dozvědět více informací k tématu „Učím se učit“, které bylo zaměřené na sebepoznání žáka (paměť a učení), učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí), chyby při učení (vnější a vnitřní podmínky), samostatnost v učení.

Beseda nazvaná „Dospíváme aneb život plný změn“, která byla určena žákům 7. a 8. ročníku, se zaměřila na fyzické změny v dospívání, hormony, měním se v ženu, pubertu, ženské pohlavní ústrojí, menstruační cyklus, kalendář, zásady intimní hygieny, dámské hygienické potřeby, zdravý životní styl, jak se líbit, náladovost, nejistota, zmatek, sebeovládání, vztahy mezi vrstevníky.

Žákům 8. třídy byl určen preventivní program „Já a moje já“ – který jim dokonale rozšířil poznatky k tématům, jako například – morálka – rozvoj hodnot, vztahy k okolí, ve kterém se nacházím a jejich vliv, můj vztah k sobě (autoagresivní chování), můj vztah s rodiči, učiteli… jak vycházet s rodiči, hledání svobody, pravidla, můj vztah (nejen) k životnímu prostředí (pokoj, dům, krajina…), přátelé a jejich vliv, rizika, sexuální rozhodování, finanční zodpovědnost, environmentální výchova.

             Preventivní program 9. ročníků nazvaný „Tak to nechceš“ se týkal pohlavní zralosti – co to znamená, příčiny předčasného zahájení sex. života, rozdílnost ženské/mužské sexuality, sex. obtěžování, sex není za „odměnu“, co je znásilnění, jeho příčiny a co dělat v případě, že proběhne, co je sex. zneužití, prevence, pornografie – realita/fikce/závislost, bezpečné rande, příčiny a důsledky předčasného těhotenství a popř. porodu, kde hledat pomoc v případě potřeby.

Tyto preventivní programy byly finančně podpořeny Městem Bruntál.