Čtení ve snoezelenu

V dnešní hodině čtení jsme využili místnost snoezelen a dva svítící panely. Vše pro nás bylo zajímavé tím, že díky speciálním pomůckám jsme mohli číst a psát  i ve tmě.  Jeden panel slouží ke psaní a druhý ke čtení. Daneček si hezky procvičil čtení, psaní dvojhlásky OU ve slovech. Už se těšíme na další netradiční hodiny. Podívejte se na naše fotografie.