Výuka počítačů v ZŠS

V hodinách počítačů se žáci ze ZŠ speciální učili pracovat v textovém editoru. Zvládli i změnit barvu a velikost písma. Nejdříve jsme si procvičili hledání samostatných písmen na klávesnici. Poté si otevřeli textový editor a mohli začít si procvičovat psaní. Ondra měl za úkol napsat věty podle předlohy a Daneček měl práci rozdělenou na více částí. Nejdříve si procvičil psaní jednotlivých písmen, pak následovaly slabiky a nakonec zvládl napsat i slova. Kluci byli  moc šikovní a už se těší na příští hodinu.