O neposlušné jitrnici – masopust ve III.C

Týden od 13.2.-17.2.  se nám nesl v duchu masopustním. V pondělí jsme si přečetli příběh O neposlušné jitrnici, která se zatoulala do světa a děda Kudrna se ji rozhodl s masopustním průvodem hledat. Pro děti byla připravena celotýdenní masopustní stezka. Každý den nás provázeĺa jiná maškara, která měla pro děti přichystané úkoly na celé dopoledne. A vždy jsme s napětím čekali, zda tu neposlušnou jitrnici najdeme. 

pondělí nás přivítala KOBYLA, která měla pro děti přichystané tyto úkoly: pohybovou říkanku Masopust s doprovodem na rytmické nástroje, pracovní listy – hledej slova začínající na pismeno K, opis slov, poznáváme geometrické tvary. V pískovničce museli žáci najít  kartičky hudebních nástrojů. V hudební výchově jsme se naučili  písničku s pohybem Kobyla, která byla moc zábavná. V poslední hodině počítačů jsme pracovali na iPadu v aplikaci Shapego a Daneček vytvořil Kobylu ze slov spojenou s MASOPUSTEM.

úterý ráno už měl vše nachystané KOMINÍK, který přináší štěstí. Pomocí albi knihy zpívánky jsme si zazpívali písničku Kalamajka a žáci  museli vymalovat obrázky, o kterých se zpívá v písničce. Pak museli z písmen poskládat slovo KOMINÍK nebo  hledali čtyřlístek. Posledním úkolem bylo provlékání knoflíků, kde si žáci procvičili jemnou motoriku. 

Ve středu nás čekala BÁBA S NŮŠÍ a na návštěvu přišli naši druháci. Jak všichni víme, tak na Masopust se pečou koblížky a proto jsme si zahráli s maňásky pohádku O koblížkovi. Ve psaní měly děti nachystaný klaunský klobouk plný písmen, kde si procvičily psaní hůlkovým písmem. V pracovním vyučování si děti s p.uč. Lenkou  vyrobily veselého klauna. Na konci vyučování se Daneček zeptal: 

A kde je ta JITRNICE? No musíme si ještě počkat. Neboj ona se určitě najde.

Ve  čtvrtek už byli na nás přichystaní MEDVĚD, ŽENICH A NEVĚSTA. S medvědem jsme se naučili další říkanku a přečetli si obrázkovou knížku  “O masopustu”.  S nevěstou a ženichem jsme si zatančili na papíře grafomotorické cvičení. Pomocí prstových barev jsme dělali otisky nohou a vyrobili ženichovi krásnou kravatu.

A je tu pátek. Najdeme tu JITRNICI nebo se opravdu zatoulala tak, že už ji nikdo nenajde? No snad nám k tomu pomůže ČERT, který je trochu popletený. Nachystal kartičky, kde byly popletené věty. A úkolem žáků bylo říct ty věty správně. Potom jsme objevovali schované kartičky, kde byly obrázky s procvičením artikulace. Žádný problém! To nás báví! Ale jitrnice pořád nikde. Čert si ještě vymyslel, že si máme vyrobit masku medvěda. To jsme zvládli s pomocí paní učitelky Helenky během chvilky. A je tu poslední úkol. Dej si masku a říkej říkanku.

Muzikanti vyhrávali,
všechny masky tancovaly,
skákaly, dupaly,
jitrnici hledaly!

Hurá, hurá – JITRNICI JSME NAŠLI. A kde? Mrkněte na naše video.

https://youtube.com/watch?v=WgiwA4hjfG0&si=EnSIkaIECMiOmarE