Pevnost poznání

V úterý 21. března se žáci pátého až devátého ročníku vydali na cestu za poznáním. A kam? Přímo do Pevnosti poznání v Olomouci. Cesta nám rychle utekla při povídání o památkách Olomouce. Pak už jen krátká procházka parkem do pevnosti. Viděli jsme vysoké hradby, které se stavěly ve středověku. Po malé svačince jsme zahájili naše poznávací dobrodružství. Každý si mohl prohlédnout to, co ho nejvíc zajímalo. Páťáci se zapojili do programu o zdravých zubech, plnili úkoly a za odměnu si odnesli zubní pastu. Také si mohli vyzkoušet zubařské křeslo. Šesťáky zaujal model Olomouce, kde nám studentka PF UP vysvětlila, jak je to s povodněmi a ukázala nám zatopení Olomouce při stoleté vodě. Teď už víme, proč se města a domy stavěly na kopci. Sedmáci si v praxi vyzkoušeli učivo fyziky, které teď probírají. Zvedali váhu kladkou, pohráli si i s nakloněnou rovinou, viděli práci ozubeného kola. Pro osmáky byla zajímavá expozice o lidském těle s modely v nadživotní velikosti. Viděli jsme, jak vidí včela složeným okem, jak špatně vidí lidé s nějakou oční vadou, podívali jsme se i na to, jak funguje náš mozek. Všechny žáky zaujala expozice o světle, zvuku a vesmíru. Vlastními silami jsme rozsvítili žárovku, zahráli si na světelnou harfu či řídili lunární vozidlo. Pro deváťáky to byla zajímavá ukázka všeho, o čem se dosud učili. Spokojení a unavení jsme si cestou zpět sdělovali své zážitky.
Tato exkurze byla realizována díky projektu Podpora rovných příležitostí.