Ukliďme Česko 2023

V pátek 21. dubna se naši žáci sešli ráno ve škole, abychom společnou prací v přírodě oslavili Den Země. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko 2023. První hodinu jsme věnovali opakování toho, co už víme o třídění odpadů a také jsme si udělali výukovou hodinu, kterou pro nás organizátoři akce připravili. Seznámili jsme se s aplikací Kam s ním?, kterou si někteří žáci vyzkoušeli hned na svém mobilu. Po svačině jsme se šli převléknout a na nástupu paní ředitelka náš hon na odpadky zahájila. Nejvíce smetí bylo v obydlené části města. Byli jsme mile překvapeni, že ve volné přírodě – kolem potoka a v lese pod Uhlířským vrchem mnoho odpadků nebylo. Když jsme se na zpáteční cestě blížili k městu z druhé strany, smetí přibylo. Objevili jsme i vyhozený velký kryt od elektrospotřebiče a běžky. Zrovna byl na kraji sídliště přistaven velkoobjemový kontejner, tak silní kluci tuto malou černou skládku hned uklidili. Ostatní pytle jsme vysypali do příslušného kontejneru. Nasbírali jsme 2 velké pytle o objemu 120 l plastového odpadu, 1 pytel papíru a 1/2 pytle se směsným odpadem. Našli jsme i několik skleněných lahví, které jsme vyhodili do kontejneru na sklo. Děkujeme všem zúčastněným žákům za jejich práci. René ze 7. třídy vytvořil krátké video, můžete se na ně podívat:

https://youtu.be/U6YNG_sM7iY