Dětský den

Dne 2.6. jsme i u nás na škole oslavili Den dětí. Tentokrát ve stylu „Jarní dobrodrůžo“. Pro děti byla připravena hra Šipkovaná. Děti se rozdělily do dvou skupin. Každá skupina měla svou barvu fáborků, které je měly vést k cíli. Na deseti fáborcích byla přivázaná malá obálka, což znamenalo, že někde je ukrytý dopis a v něm napsán úkol, který měly děti splnit. Všichni si vedli velmi dobře a všichni nakonec zdárně došli do cíle. V cíli na všechny čekal jeden společný úkol: „Došli jste do cíle, hledejte poklad“. Poklad byl nalezen a po otevření truhly čekalo žáky nejen sladké překvapení, ale i špekáčky. Společně jsme si je opekli, snědli a pak společně trsali. Po opékání totiž byla parádní diskotéka. Paní učitelky Yvča a Zdenča všem moc děkují za pomoc, hlavně paní učitelce Šárce, panu učiteli Vojtovi, panu školníkovi, skvělým tanečnicím z účtárny 😊 a všem, kteří se na dni podíleli společně s námi.

Také velké poděkování patří paní učitelce Simonce, která se nemohla se svými žáky (kvůli handicapu) účastnit dlouhé trasy, a proto pro ně připravila menší formu šipkované jen kolem školy. Pak se už společně s námi podíleli na hledání pokladu, na opékání i na diskotéce…

Velcí – žáci z druhého stupně – si tento den užili posvém. Dle svého zájmu mohli shlédnout film, kdo chtěl, hrál společně s kamarády hry, komu se chtělo počítat, tak počítal. A kdo si jen tak chtěl popovídat s kamarády, také mohl. Později jsme se všichni přesunuli ven do altánku, kde bylo připravené opékání špekáčků a odvážní si i zatančili v divokých rytmech.