Dětská olympiáda tělesně postižených

Ve středu 7.6. jsme se zúčastnili Olympiády tělesně postižených, která se konala ve sportovní hale Mařádkova v Opavě. Naši školu reprezentovali žáci ZŠ speciální Katka Kalová, Daniel Pavlita, Alex Böhm a Tomáš Kašper.

Po slavnostním zahájení a předání olympijského ohně byly děti rozděleny do kategorií podle věku, dostaly soutěžní trička. Zároveň jim byl přidělen příslušník opavské vojenské jednotky, který se o ně po celou dobu staral. Děti soutěžily v hodu kuželkou, běhu na 60 metrů a ve skoku z místa. Všichni reprezentanti z naší školy se velmi dobře umístili ve velké konkurenci mnoha škol z Moravskoslezského kraje. Tomáš Kašper získal 7. místo, Alex Böhm 2.místo, Daniel Pavlita 3.místo a Katka Kalová svoji kategorii na celé čáře vyhrála. GRATULUJEME!
Před vyhodnocením soutěžních disciplín si děti mohly zatančit.

Poděkování patří pořádající Základní škole pro tělesně postižené, Dostojevského 12 v Opavě za skvělou organizaci celé akce.