Jsem již trestně odpovědný?

Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších se mohli žáci 7., 8. a 9. ročníku dozvědět při přednášce, která se věnovala tématu trestní odpovědnosti. Nprap. Karla Špaltová z oddělení prevence Policie ČR v Bruntále nás seznámila se skutečnostmi, které se týkaly trestných činů, přestupků, návykových látek atd. Objasnila žákům, za co všechno jsou odpovědni dovršením 15. roku života a jaké postihy by je čekaly. Celá beseda byla velmi zajímavá a pro některé žáky přínosná.