Poslední den školního roku

Mnoho z nás tento den vzpomíná na svá školní léta. Na to, jaké to bylo doma, když otevřel dveře a v ruce držel vysvědčení. Pochválí mě? Budu mít průšvih? A paní učitelky i učitelé si promýšlí, co řeknou svým žákům při předávání vysvědčení. Všichni doufáme v to, že každý žák se snažil pracovat co nejlépe. A já tvrdím, že na každém žáku i žákyni se vždy najde něco, nebo NĚCO, za co je možné ho – ji pochválit. Byť by to byla malá drobnost. Vlídné slovo udělá víc, než nějaké kárání, ze kterého si stejně nikdo nic nedělá. Dodnes mám schovanou knížku, kterou jsem jako malá dostala od maminky a tatínka za vysvědčení. To bylo něco… A tak jsem se i já chystala předat vysvědčení svým žákům. Mnozí si své známky zlepšili a mohli mít radost za pěkná vysvědčení, která dostali. Drobná sladká odměna za celý rok práce nám vylepšila loučení na prázdniny. Nebojte, příští spolu budeme opět malovat i počítat. I když se všichni moc těšili na prázdniny, nechyběly fotky na závěr. Musíme se spolu vyfotit. A také s naší paní ředitelkou, šesťáci, sedmáci i deváťáci. A tak se na pár z nich můžete podívat i vy.

Krásné léto a pohodové prázdniny vám přejí žáci 5. třídy se svojí paní učitelkou.