Náš sportovní den

V pátek 23. června bylo po veliké bouřce, to ráno silně pršelo. My měli veliké štěstí, protože se do osmi hodin mračna rozestoupila a vykouklo na nás sluníčko. Rychle aspoň trochu osušilo trávu. Ten den nás totiž čekaly závody sportovní všestrannosti a my jsme si pozvali kamarády ze školy z Rýmařova. Po slavnostním zahájení a nezbytných informacích byl závod zahájen. soutěžila tříčlenná smíšená družstva. Těch se sešlo pět. Soutěžit mohl úplně každý. ostatní pomáhali na stanovištích. Stanovišť bylo celkem sedm – zkoušela se zdatnost v překonávání překážek i obratnost. Přesnost v hodu granátem do vytyčeného pole nebo házení kroužků na cíl. Nechyběla ani střelba ze vzduchovky, kterou jsme ke konci roku rádi trénovali. Každý musel prokázat malinko znalostí ze zdravovědy nebo ukázat, jak by přenesl zraněného kamaráda. Celý závod se měřil na čas, ale pořadím zamíchaly trestné minuty, za nesplněné úkoly. Na 1. a 2. místě se umístila obě družstva šesťáků, třetí byli sedmačky, které si na pomoc vzaly Martina z devítky. Na 4. místě byli také žáci naší školy a naši hosté se umístili na 5. a 6. místě. Všichni dostali krásné odměny a samozřejmě se těšíme na další ročník. Po skončení akce jsme se občerstvili dobrotami a mohli jsme si vybrat aktivitu, které jsme se věnovali do skončení vyučování.