Volby do školské rady

Vážení rodiče,

během prázdnin jsme obdrželi dva návrhy na kandidáty členů školské rady za rodiče žáků. Již jste byli informováni, že školská rada má mít 6 členů – dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva volí pedagogičtí pracovníci a dva jsou zástupci rodičů žáků naší školy. Funkční období trvá 3 roky, dítě zákonných zástupců musí být žákem naší školy. Pedagogové budou volit své zástupce v pondělí 28. srpna. Zřizovatel školy své zástupce již jmenoval. Volby do školské rady za rodiče našich žáků proběhnou v pondělí 4. září.

Do školské rady při ZŠ, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace kandiduje paní Soňa Vranková a paní Nikola Rydvánová.

Přípravný výbor voleb