Už jsme zase školáci

Dne 12.9. a 13.9. 2023 jsme se věnovali v rámci výuky a ŠVP problematice EVVO. Jako třída prvňáčků a třeťáků jsme se vydali do okolí školy.  Společně jsme se naučili, jak bezpečně chodit přes silnici po přechodu pro chodce. Ukázali jsme si, které dopravní značky známe a která pravidla dodržujeme při cestě do školy i ze školy. Provedli jsme také praktický nácvik chůze po přechodu a chůze dle semaforu. Seznámili jsme se s okolím své školy. Vy se můžete podívat na naše fotky.

Mgr. Monika Poláchová, třídní učitelka a Bc. Šárka Rumianová, asistentka pedagoga