Zajíc v pytli

Ještě jste to neslyšeli? Nevíte, o co jde? Je to něco nového? Je to hra, kterou používáme pro děti se specifickými potřebami. Hra Zajíc v pytli rozvíjí u dětí představivost, slovní zásobu a schopnost rozeznávat věci hmatem – děti při hře vytahují z pytlíku různé tvary, snaží se je hmatem rozpoznat, pojmenovat a najít obdobný obrázek na hrací ploše. Tuhle hru využíváme u žáků, kteří se projevují především neverbálním způsobem komunikace, u žáků s narušenou komunikační schopností nebo u žáků s PAS.

video zde: https://youtu.be/hzcPdD6prQI?feature=shared