Svatý Václav v 9. ročníku

Svatý Václav byl český kníže a světec, který je patronem českého národa a symbolem české státnosti. Svůj svátek slaví 28. září. Proto bylo důležité, abychom se 27. září, než se vydáme na jednodenní volno, seznámili s tím, kdo vlastně svatý Václav byl a proč slavíme Den české státnosti.

Žáci 9. ročníku shlédli příběh, který vyprávěl o životě svatého Václava. Důležité také bylo povědět si o tom, jak je svatý Václav spojený s pověstí o rytířích z hory Blaník a další podstatné informace. Žáci pracovali s pracovními listy a vyhledávali pomocí iPadu nové poznatky, se kterými dále pracovali. Byl to zajímavý a naučný den a práce formou projektového dne nás všechny bavila.