Preventivní beseda

Ve středu 4. 10. proběhla beseda se žáky na téma „Jsi online“. Byla zaměřena na rizika internetu a sociálních sítí s ohledem a vlivem na jejich zdraví. Žákům byly objasněny výhody a nevýhody nových technologií s ohledem na vývoj dítěte a jeho zkušenosti. Může dojít ke ztrátě verbální komunikace mezi vrstevníky, vzniku návyku = závislosti. Zdravotní rizika v souvislosti s nadměrným používáním informační techniky jsou různé a jejich hodně – bolesti hlavy, bolesti očí, záněty uší, bolesti zad a zápěstí, obezita a nesprávné jídelní návyky, zhoršení školního prospěchu, narušení vztahů, zvyšující se nervozita a agresivita. Žáci byli informováni a poučeni o tématu „Sociální sítě“ – nebezpečí virtuálního světa a „Marketingových lákadel“. Byl jim vysvětlen způsob získávání informací v online prostoru, pravidla používání online her.