Na návštěvě v Sagapu

V pátek 6. 10. se konal Den otevřených dveří v Sagapu – v sociálně terapeutických dílnách. Pro děti bylo nachystáno několik stanovišť. A to  Policie ČR, Armáda ČŘ, Hasiči ze Světlé Hory a posledním stanovištěm byla prohlídka dílen.  Žáci byli na začátku rozděleni do skupinek, dostali svoji kartu a mohli začít plnit úkoly. Za každý splněný úkol dostali razítko. Na závěr žáci dostali dárečky. Akce byla moc vydařená, počasí nám přálo. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Sagapu za pozvání na skvělou akci a velké poděkování patří zejména paní Monice Tóthové, která celou akci organizovala.

Těšíme se na další společnou spolupráci.