Práce na zahradě

Během měsíce září jsme se s dětmi z druhé třídy opět pustili do úpravy školní zahrady, kde jsme pěstovali brambory a rajčata. Rajčata jsme si rozdělili ve třídách prvního stupně na ranní snídani a z brambor budeme vařit během roku různé pokrmy. Úroda byla střídmá, ale měli jsme z ní všichni radost.

Po sklizni jsme záhony zbavili plevelů, poryli  a na zimu jsme celou plochu, kromě trvalek, zakryli netkanou textilií, abychom předešli zaplevelení pozemku před jarní výsadbou. Děti měly z manuální práce nakonec dobrý pocit, někteří v ní našly zalíbení a těší se, až se po zimním období opět pustíme do společné práce a něco dobrého si zasadíme.