Vznik Československé republiky – projektový den

Před podzimními prázdninami si deváťáci v rámci projektového dne připomněli Den vzniku Československé republiky. Jelikož se s tímto tématem seznámili již v hodině dějepisu, nebyly některé informace pro ně úplně neznámé. Ale i přesto se dozvěděli mnohem víc. Na začátku shlédli motivační video a poté se pustili do dalších aktivit. Pracovali s textem, doplňovali křížovku a prošli si i naučnou stezku, na které hledali písmena k vyluštění tajenky.