Sférické kino

 V úterý 9. ledna naši školu poctilo svou návštěvou sférické kino. Že nevíte, co to je? Je to kino, které má velký stan ve tvaru kupole nebo iglú, film se promítá uvnitř na stěnu kupole a to vytváří zvláštní příjemné pocity a zážitky při projekci v pohledu 36o stupňů. Divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje. Vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém dítěte a na jeho emocionální i fyziologický vývoj. Sférické kino svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací.
Žáci základní školy speciální a žáci prvního stupně ve dvou skupinách shlédli film Barney a Beenie. Dva nerozluční kamarádi Barney a Beenie mají vzácné poslání – udržovat v pořádku nejen lagunu, ve které žijí, ale také okolní životní prostředí. Vydali jsme se s nimi na dobrodružnou výpravu za zázraky podmořské říše. Film připravil hlavním hrdinům řadu zábavných, vzrušujících, ale i poučných zážitků. Jedním z nich byla záchranná akce malé želvy Abbey.
Žáci druhého stupně také ve dvou skupinách shlédli film Astronaut. Jakou přípravou musí člověk projít, než se stane astronautem? To jsme se dověděli v tomto filmu. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili složitost procesu přípravy na cesty do vesmíru a jaké změny se dějí v lidském těle.
Tato akce byla uhrazena z projektu 3.2.2. – Podpora sociálně znevýhodněných žáků.