Vysvědčení a klaun

Děti ze 7.C si vyrobili svého klauna, aby jim zpříjemnil a rozveselil den. Každý žák si vyrobil svého klauna podle nálady, barvy byly všude 😊. A náladu jim nezkazilo ani rozdávání vysvědčení, které bylo opravdu moc pěkné. Všichni se moc snažili. Alex B. dokonce dostal pochvalu třídního učitele za výbornou práci v hodinách, vzorné chování ve třídě a vzornou domácí přípravu. Každý byl moc spokojený. A nutno podotknout, že nejen žáci, ale také paní učitelky 😊. Přejeme hezké pololetní prázdniny všem.

Paní učitelka Yvonka a paní asistentka Libuška