Prevence drog – Open House

Na začátku února se žáci sedmého ročníku zapojili do preventivního programu, který byl zaměřen na téma „Drogy“. Tento program byl namířen k objektivní prezentaci obrazu drog, představení rizik souvisejících s experimentováním s drogami. Dále byl zaměřen také na postoj žáků ke drogám a schopnost odmítání. Žáci se dozvěděli, jak předcházet a zmírnit následky rizikového chování v oblasti drog. Byli do programu aktivně zapojeni formou hry.