Mineralogie v Přírodopise

Naši žáci navštívili edukační program, jehož cílem je seznámit děti/studenty s koloběhem v přírodě, konkrétně se zaměřit na procesy v neživé přírodě (vznik a vlastnosti minerálů a hornin), jejich význam při půdotvorném procesu a vlastnosti půdy působením přírodních činitelů, živých organismů a především lidské činnosti. Viděli jsme různé zkameněliny a získali jsme spoustu nových informací.